Nr
12/2019
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region" realizowanego w ramach programu INTERREG Central Europe.
Data podpisania
2019-01-08
Data wejścia w życie
2019-01-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Publikacja: 23 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)