Nr
147/2019
Dotyczy
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2019 roku
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 6 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)