Nr
331/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 550/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-05-23
Data wejścia w życie
2019-05-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 12 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)