Nr
348/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 698/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej
Data podpisania
2021-06-11
Data wejścia w życie
2021-06-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)