Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
Termin składania uwag
2011-11-18 - 2011-11-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
534/2011 konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
Opublikował
Dokumenty