Dotyczy
Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice oraz statucie Dzielnicy Kamień
Termin składania uwag
2012-11-07 - 2012-11-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
603/2012 konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian w statutach dzielnic Orzepowice i Kamień
Opublikował
Dokumenty