Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Termin składania uwag
2014-01-15 - 2014-01-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
15/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Opublikował