Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
Termin składania uwag
2014-06-09 - 2014-06-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
271/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi - Plac Teatralny
    • 2014-211239 (z dnia 9 czerwca 2014 r.)
      all_02
Opublikował
Dokumenty