Dotyczy
projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Termin składania uwag
2014-10-02 - 2014-10-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
504/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 2 października 2014
Dokumenty