Dotyczy
Konsultacje Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Termin składania uwag
2018-10-12 - 2018-11-02
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 11 października 2018
Dokumenty