Nazwa
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-09-28

Kto może załatwić sprawę:

Użytkownik wieczysty nieruchomości.

Formularz wniosku:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Mienia, lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. [pdf - 20 KB]
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty:

Wg opisu zawartego w formularzu wniosku.

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł.
Opłata za przekształcenie ustalona na podstawie operatu szacunkowego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy, nie wliczając czasu niezbędnego na oszacowanie wartości nieruchomości.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, pokoje: 5, 9, 9A.

Telefon, e-mail:

32 439 20 15, 32 439 20 19, 32 439 20 39, ; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2015r., poz. 1774). 

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach (jeżeli przekształceniu podlega nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (jeżeli przekształceniu podlega nieruchomość gminna) - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.