Numer
21/IV/2014
Data
22 grudnia 2014
Dotyczy
Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2014-271169 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)