Numer
100/VIII/2015
Data
19 marca 2015
Dotyczy
Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika"
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-22334 (z dnia 24 marca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)