Numer
237/XV/2015
Data
19 listopada 2015
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
  • 2015-102597 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)