Numer
418/XXVII/2016
Dotyczy
Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)