Numer
454/XXIX/2016
Data sesji
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)