Numer
172/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023
Kategorie
  • Ławnicy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)