Numer
148/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)