Numer
690/XLV/2014
Data
30 kwietnia 2014
Dotyczy
Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach
Kategorie
  • Edukacja
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
30 kwietnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 5 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)