Termin
2018-12-12 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 5.Rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych Komisji branżowych Rady Miasta dotyczących budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 • 10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miast Rybnik jest organem prowadzącym.
 • 11.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół