Przechowawca akt
Zakład Usług Archiwalnych Marian Wiśniowiecki
Adres
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1/103
Telefon
32 231 09 40