Nr ewidencyjny
II/2808/B/24/2017
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Data wydania zez.
2017-09-18
Ważne od
2017-10-01
Ważne do
2023-09-30
Podmiot
PHU POD LIPAMI OLGA KOCZY
Punkt
w lokalu gastronomicznym
Ulica
Frontowa 5