Pozycja
1216/2019
Sprawa
Ar-II.6743.966.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, Rajska 19I
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej n/c D63 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu n/c D40 PE100 SDR11 RC oraz punktem pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
27 września 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
11 października 2019