Pozycja
40/2021
Sprawa
Ar-II.6743.5.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. Norwida
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
7 stycznia 2021