Nr Karty
281/2014
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Odpady zbierane przez Firmę Handlowo-Usługową Genowefa Wróbel w punkcie skupu położonym w Rybniku przy ul. Księdza Skargi 30
Obszar, którego dotyczy dokument
miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6233.4.2014
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 14 lutego 2014
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 14 lutego 2014
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak