Nr Karty
871/2016
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ulica Ziemska
Znak sprawy
Ar-III.6721.7.2016
Dokument wytworzył
dnia 7 grudnia 2016
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 13 grudnia 2016 r. Magdalena Dziewior (Referent Ar-III)
Aktualizacja: 13 grudnia 2016 r. Magdalena Dziewior (Referent Ar-III)