Nr Karty
28/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)
Obszar, którego dotyczy dokument
Ulica Ziemska
Znak sprawy
Ar-III.6721.7.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 5 stycznia 2017 r. Joanna Beracz (Inspektor Ar-III)
Aktualizacja: 5 stycznia 2017 r. Joanna Beracz (Inspektor Ar-III)