Nr Karty
452/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku.
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.94.2017
Dokument wytworzył
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą: ul. Dworcowa 3; 40 - 012 Katowice dnia 6 marca 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 6 marca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 6 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)