Nr Karty
490/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179
Obszar, którego dotyczy dokument
Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem serwisu samochodowego
Znak sprawy
Ek-I.6221.2.2017
Dokument wytworzył
WTC Sp. z o.o., ul. Polna 31, Długołęka, 55-095 Mirków dnia 30 marca 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)