Nr Karty
493/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana pozwolenia w zakresie zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów
Znak sprawy
Ek-I.6221.3.2017
Dokument wytworzył
Marat Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik dnia 6 kwietnia 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)