Nr Karty
826/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Zmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Lubar B.K.M. Mężyk S.J. na Lubar S.A.
Znak sprawy
Ek-I.6221.5.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 19 czerwca 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 19 czerwca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Zmiana dotyczy pozwolenia Ek I-7663/00042/08 z dnia 20.08.2008 r.
Publikacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)