Nr Karty
277/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Rudzkiej
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.29.2017
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 11 lipca 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-20 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 31 lipca 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 31 lipca 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)