Nr Karty
1155/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
dzielnica Chwałowice
Znak sprawy
Ar-III.6721.8.2016
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 14 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 22 września 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
Aktualizacja: 22 września 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)