Nr Karty
87/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.741.2017
Dokument wytworzył
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą: ul. Gliwicka 33; 44 - 201 Rybnik dnia 24 listopada 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 24 listopada 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 11 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)