Nr Karty
439/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 11 kwietnia 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Miejska Pracownia Urbanistyczna, Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 pok. 055
Publikacja: 19 kwietnia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 19 kwietnia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)