Nr Karty
619/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.351.2018
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Wyzowlenia 35; 44 - 200 Rybnik dnia 26 kwietnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 26 kwietnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 28 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)