Nr Karty
683/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15a
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Orzepowicka 15a, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.19.2018
Dokument wytworzył
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa dnia 30 maja 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 czerwca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)