Nr Karty
749/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A
Obszar, którego dotyczy dokument
44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 15A
Znak sprawy
Ek-I.6222.21.2018
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa dnia 19 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 czerwca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 czerwca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)