Nr Karty
917/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4
Obszar, którego dotyczy dokument
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Znak sprawy
Ek-I.6227.5.2018
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Ciepłownia Rymer dnia 22 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)