Nr Karty
925/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.562.2018
Dokument wytworzył
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Nakielksa 3; 42 - 600 Tarnowskie Góry dnia 19 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 19 lipca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 sierpnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 6 sierpnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)