Nr Karty
983/2018
Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Opis dokumentu
Nakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Decyzja dotyczy terenu położonego w Rybniku przy ul. Skłodowskiej
Znak sprawy
Ek-I.6233.13.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 16 lipca 2018
Dokument zatwierdził
KołodziejR dnia 16 lipca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 sierpnia 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 9 sierpnia 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)