Nr Karty
987/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 25 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 13 sierpnia 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 13 sierpnia 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)