Nr Karty
1017/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18a
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Grunwaldzka 18a, 44-200 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.32.2018
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa dnia 7 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 22 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)