Nr Karty
1029/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21
Obszar, którego dotyczy dokument
Rybniku
Znak sprawy
Ek-I.6222.34.2018
Dokument wytworzył
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa dnia 16 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 23 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)