Nr Karty
1085/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a
Obszar, którego dotyczy dokument
44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a
Znak sprawy
Ek-I.6222.40.2018
Dokument wytworzył
Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa; PL2014 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa dnia 30 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)