Nr Karty
1111/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.627.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum" ul. Śląska 18; 44-206 Rybnik dnia 6 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 6 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik, pok.012, tel.42-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 7 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)