Nr Karty
1119/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna- wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.530.2018
Dokument wytworzył
Rzymskokatolicka Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach ul. Działkowców 1; 44-206 Rybnik dnia 5 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 5 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012,tel,43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 10 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)