Nr Karty
1127/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Żwirowa 2, 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6225.5.2018
Dokument wytworzył
CieslikM dnia 2 lipca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 2 lipca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 10 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)