Nr Karty
1167/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Opis dokumentu
Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. 1 Maja 26, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6223.7.2018
Dokument wytworzył
CieslikM dnia 4 lipca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 4 lipca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)