Nr Karty
1213/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
Opis dokumentu
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023
Obszar, którego dotyczy dokument
całe miasto
Znak sprawy
Ek-I.621.5.2018
Dokument wytworzył
BMTcom Sp. z o. o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk dnia 13 września 2018
Dokument zatwierdził
Rada Miasta Rybnika dnia 13 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)